Comodo SSL
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پوکر روسی
#1
پوکر روسیبازی حداکثر بر روی چهار جایگاه انجام می‌شود. بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی آنته (ANTE) شرط بندی می‌کنند. یک بازیکن می‌تواند بر روی دو جایگاه روباز و بر روی دو جایگاه بدون خرید کارت ششم، تعویض کارت و خرید بازی کارت پخش کن، بطور بسته بازی کند. بازیکنان کارتهای خود را نگاه کرده و در مورد اینکه بازی کنند یا خیر، تصمیم می گیرند. بازیکن می تواند یا کارتهای خود را بیاندازد و آنته (ANTE) را از دست بدهد یا بلافاصله با پنج کارت در بازی بماند و بر روی بت (BET) که دو برابر آنته (ANTE) می باشد، شرط بندی کند یا کارت ششم را بخرد و یا در مقابل شرط بندی که برابر آنته (ANTE) می‌باشد، یک تا پنج کارت تعویض نماید. سپس تصمیم گیری نموده و بر روی بت (BET) شرط بندی کند. وقتی کلیه بازیکنان تصمیم گرفتند، کارت پخش کن کارتهای خود را باز می کند. بازی کارت پخش کن از "تک خال- شاه" شروع می شود. بازیکن در پوکر روسی می تواند همزمان برای دو دست پرداخت کند (اگر دستها چند تا هستند، دو تای بزرگتر انتخاب می‌شود) به شرطی که در دست دوم حداقل یک کارت وجود داشته باشد که در دست اول وجود ندارد. ضمناً "تک خال - شاه" بازیکن می تواند دست دوم باشد. اگر حداقل یکی از دو دست بازیکن بزرگتر از دست کارت پخش کن می‌باشد، برای هر دو دست پرداخت می شود. فقط برای شرط بندی بت (BET) پرداخت می شود. اگر کارت پخش کن بازی ندارد، بازیکن‌ها می‌توانند یا آنته (ANTE) دریافت کنند (در این صورت کارت پخش کن آنته 1:1 (ANTE) پرداخت خواهد کرد) یا با شرط بندی برای کارت پخش کن بازی بخرند که شرط بندی برابر با آنته (ANTE) می‌باشد. در این صورت کارت پخش کن کارت بزرگ خود را با کارت دیگر عوض می‌کند. اگر برای کارت پخش کن بازی نمی خرند، آنته (ANTE) پرداخت نمی شود. اگر پیش کارت پخش کن در صورت تعویض کارت بزرگتر همان نوع کارت می‌آید (شاه- شاه، نه- نه) تعویض این کارت تکرار می‌شود. تک خال می‌تواند بعنوان هم بالاترین و همچنین پائین ترین کارت محسوب شود (اگر این امر در دست استریت ضروری است). در صورتی که کارت پخش کن با بازیکن‌ها دست مشابه داشته باشد، برنده به ترتیب کارتهای برتر تعیین می شود. اگر همه کارتها شبیه هستند، وضعیت " استند- اُف" ایجاد می شود- هیچکس نه برنده می شود و نه بازنده. اگر پیش بازیکن "سه ورق از یک نوع" و بزرگتر می باشد، او می تواند بازی خود را پیش کارت پخش کن از "بازی وجود ندارد" بیمه کند و روی "بیمه" شرط بندی نماید که حداقل آن برابر آنته (ANTE) و حداکثر آن برابر نصف مبلغ مورد پرداخت می باشد. اگر بازیکن دو دست دارد که یکی از آنها "سه ورق از یک نوع" و بزرگتر می باشد، او می تواند هر دو دست را با نصف مبلغ مورد پرداخت بیمه کند. اگر کارت پخش کن "بازی ندارد"، "بیمه" 1:1 پرداخت می‌شود، اگر بازی وجود دارد، "بیمه" بازنده می‌شود. در صورتی که دست "بیمه شده" بازیکن با دست کارت پخش کن یکی است، بیمه بازنده نمی شود. در صورتی که دست "بیمه شده" بازیکن کوچکتر از دست کارت پخش کن می باشد، "بیمه" بازنده نمی‌شود، ولی پرداخت هم نمی شود. اگر کارت پخش کن بازی دارد، به ترتیب کارتهای بازیکن‌ها را باز می‌کند، دستهای آنان را با دست خودش مقایسه می‌کند و شرط بندی‌های برنده را طبق جدول ذیل پرداخت می‌کند. در این صورت شرط بندی آنته (ANTE) پرداخت نمی شود. کلیه پرداختها برای جایگاه (BET) پرداخت می شوند. جدول پرداخت برای مکان بت (BET) در پوکر روسی
تک خال- شاه 1:1 فلش 5:1
یک پر 1:1 فول هاوس 7:1
دو پر 2:1 کاره 20:1
سه کارت یک نوع 3:1 استریت فلش 50:1
استریت 4:1 رویال فلش 100:1
حداکثر پرداخت برای جایگاه نمی‌تواند بیشتر از حداکثر پرداخت میز باشد. مجموع پرداخت برای جایگاه، منجمله بیمه "بازی وجود ندارد" پیش کارت پخش کن و پرداخت کامل برای شرط بندی در یک جایگاه، نمی تواند بیشتر از حداکثر پرداخت برای میز باشد. مجموع پرداخت برای دو دست بازیکن در یک جایگاه نمی تواند بیشتر از حداکثر پرداخت برای میز باشد.
پاسخ
#2
پوکر روسیطبقه بندی دستهای پوکر

میزان برد نسبت به شرط توضیح ترکیب
100 به 1 استریت از ده تا آس همگی از یک خال .در پوکر تمام خالها ارزش برابر دارند رویال فلش (تاپ استریت فلش )
50 به 1 هر استریتی با پنج کارت از یک خال اتریت فلش
20 به 1 چهاركارت از يك نوع .اگر او بازيكن هر دو يك جور كاره داشته باشند برد و باخت بوسيله كارت پنجم كه به آن(كيكر)ميگويند مشخص ميشود کاره
7 به 1 سه کارت از یک نوع با دو کارت از یک نوع دیگر فول
5 به 1 پنج کارت ناجور ولی همگی دارای یک خال رنگ
4 به 1 پنج کارت دنبال هم ولی با خالهای متفاوت، آس میتواند کارت بالائی یا پائینی باشد استریت
3 به 1 سه کارت از یک نوع با دو کارت هر یک از یک نوع جداگانه سه
2 به 1 دو کارت یک نوع به اضافه دو کارت از نوعی دیگر و یک کارت از نوع سوم دوپر
1 به 1 دو کارت از یک نوع به اضافه سه کارت از سه نوع متفاوت پر
1 به 1 پنج کارت از نظر نوع متفاوت هستند و خالهایشان هم هر پنج تا یکسان نیست خال بالا( پنج یا بش )

به هر یک از چهار گوشهای محل بازی (که به نام باکس box خوانده می شوند) که در آن پولی برای بازی گذاشته شده باشد (شرط اولیه یا ante ) پنج کارت داده می شود. متصدی میز نیز پنج کارت می گیرد ولی آخرین کارت او باز و قابل دیدن است.
در این مرحله هر بازیکن میتواند با جمع کردن کارتهایش از بازی انصراف دهد که در این صورت شرط اولیه (Ante) خود را می بازد یا اینکه با قرار دادن شرطی به میزان دو برابر Ante (شرط اولیه) به بازی ادامه میدهد. علاوه بر آ ن بازیکن اجازه خرید ششمین کارت یا تعویض کارتهای خود را به هر تعداد دارد. برای خرید کارت ششم یا تعویض کارت (کارتها) بازیکن باید مبلغی برابر با شرط اولیه خود بپردازد.چنانچه خرید کارت یا کارتهای جدید و یا جابجائی کارتها دست قویتری برای بازیکن ایجاد نکرد میتواند کارتهایش را ببنددکه در این صورت شرط اولیه خود را نیز خواهد باخت.
اگر بازیکن تنها یک کارت خود را عوض کند حق تعویضهای متعددی را پیدا میکند با تکرار تعویضها او میتواند هر یک از کارتهای خود را عوض کند.باید متوجه بود که در هر تعویض بهائی که برای تعویض پرداخت می شود نسبت به تعویض قبلی به ميزان یک برابر شرط اولیه یا Ante افزایش می یابد. بنا بر این قيمت پرداخت شده به صورت تصاعد حسابی یعنی 1و2و3و… افزایش خواهد یافت.بازیکن میتواند تا جائی که ورقها تمام شود به تعویض کارتهایش ادامه دهد.
متصدی میز تنها با یک آس-شاه و یا چیزی بالاتر از آن میتواند وارد بازی شود. چنانچه متصدی نتواند وارد بازی شود بازیکن معادل شرط اولیه برنده خواهد شد (1 به 1). چنانچه متصدی وارد بازی شود ولی دست بازیکن از او بهتر باشد بازیکن تنها شرطهائی را که بسته است برنده می شود (بر اساس یک میز با پرداخت استاندارد).چیزی به شرط اولیه پرداخت نمیشود.
چنانچه بازیکن دو مجموعه متفاوت در دست خود داشته باشد بررسی هر کدام از آنها جداگانه پول دریافت نماید. بازیکنی که در دست خود سه (سه کارت مشابه مثلا سه سرباز) و یا دستی قویتر داشته باشد میتواند خود را در مقابل عدم توانائی متصدی برای ورود به بازی بیمه نماید.
اگر متصدی امکان ورود به بازی را نداشته باشد بازیکن میتواند از دریافت بردهای خود انصراف دهد و به جای آن بالاترین کارت متصدی را تعویض نماید.شرط اولیه (ante)به عنوان بهای این اقدام بر داشته می شود. چنانچه کارت جدید متصدی مشابه کارت قبلی بوده و او هنوز توانائی ورود به بازی را نداشته باشد تعویض ها تکرار می گردد.این تعویض ها مجانی هستند و می توانند چندین بار صورت گیرند.اگر همچنان متصدی نتواند وارد بازی شود شرط اولیه برگردانده نمیشود و پولی به بازیکن پرداخت نخواهد شد.
قبل از پخش کردن کارتها بازیکن باکس بازی خود را انتخاب کرده و شرط خود را در آن قرار میدهد.علاوه بر شرط ابتدائی در باکس (یا به جای آن) بازیکن میتواند یک شرط اضافی هم میبندد.این شرط بندی به مفهوم آنست که بازیکن شرط میبندد که در کارتهای اولیه سه کارت مشابه یا بیشتر وجود خوا هد داشت.
هنگام پخش کردن کارتها متصدی آخرین کارت خود را به صورت قابل مشاهده (باز) به خودش میدهد.پس از آن بازی در باکس ها بدنبال یکدیگر آغاز می گردد. کارتها در باکس نشان داده میشوند که بدین ترتیب تکلیف شرط های اضافی مشخص میگردد.
پس از دیدن کارتهایش بازیکن 4 انتخاب پیش رو دارد.
• خرید کارت ششم
• تعویض کارتهایش به هر تعداد
• افزایش مبلغ شرط
• بستن کارتها و باختن شرط اولیه
قیمت خرید یا جابجائی هر بار برابر با شرط اولیه است.اگر بازیکن کارت ششمی خرید یا چندین کارت را عوض کرد دو راه پیش روی او وجود دارد:
• شرط را افزایش دهد
• کارتهایش را ببیند و شرط اولیه را ببازد
اگر بازیکن تنها یکی از کارتهای خود را تعویض کرده باشد یک شانس اضافی خواهد داشت:
• هر کدام از کارتهایش را خواست یکبار دیگر تعویض نماید.
بهای تکرار جابجائی دو برابر شرط اولیه Ante میباشد.از آنجائیکه بازیکن تعویض ها را انجام میدهد اوست که باید تصمیم بگیرد: شرط را افزایش دهد یا کارت جدیدی را تعویض نماید.
بازیکن تا پایان گرفتن دسته ورقها می تواند به تعویض ادامه دهد ولی قیمت هر تعویض به میزان یک Ante (شرط اولیه) از تعویض قبلی بیشتر است.
قبل از افزایش شرط بازیکن میتواند خود را در مقابل عدم امکان ورود متصدی به بازی بیمه نماید. بازیکن وقتی می تواند این کار را انجام دهد که در دست خود حداقل سه کارت مشابه یا بیشتر داشته باشد. با این شرط بندی بازیکن در واقع شرط میبندد که متصدی نخواهد توانست وارد بازی شود. حداقل قیمت بیمه برابر شرط اولیه میباشد و حداکثر آن برابر مبلغ پرداختی آینده در صورتیکه برنده شود(از جمله پرداخت به مجموعه دوم در دست بازیکن)خواهد بود
وقتیکه تصمیم نهائی در تمام باکس هاگرفته شدمتصدی دست خود را رو می نماید.
برای باکسهائی که خود را بیمه کرده بودند نتیجه بصورت زیر تعیین میشود:
• چنانچه متصدی نتواند وارد بازی شودمبلغ بیمه به میزان 1 به 1برنده می شود
• اگر متصدی بتواند وارد بازی شود بازیکن مبلغ بیمه را می بازد اما اگر مجموعه کارتهای متصدی از بازیکن ترکیب قویتری داشته باشدمبلغ بیمه بازیکن پس داده میشود.
اگر متصدی بتواند وارد بازی شود ترکیب کارتهایش را با کارتهای موجود در باکسهائی که موجود در بازی مانده اند مقایسه میشود. اگر متصدی ترکیبی بالاتر از بازیکن داشته باشد بازیکن شرایط اولیه و سایر شرطها را می بازد. اگر ترکیب دستهای بازیکن و متصدی یکسان باشد بازی مساوی اعلام شده و شرط اولیه و سایر شرطها به بازیکن بازگردانده میشوند.اگر ترکیب کارتهای بازیکن بالاتر از متصدی باشد. شرط اولیه به او باز گردانده می شود بدون اینکه چیز اضافی برای آن پرداخت گردد و پرداخت به شرطهای دیگر بر اساس جدول موجود انجام میگیرد.اگر بازیکن دو ترکیب برنده به صورت همزمان داشته باشد به هر دو آنها پرداخت صورت میگیرد.اگر متصدی نتواند وارد بازی شود تمام باکس های بازیکن برنده میشود.در این صورت تمام شرط اولیه به صورت یک به یک برنده میشود ولی شرطهای بعدی چیزی دریافت نمیکند.بازیکن میتواند کارتهای متصدی را تعویض کند در این صورت بزرگترین کارت در دست متصدی تعویض میشود که ممکن است باعث این شود که متصدی بتواند وارد بازی شود.این تعویض وقتیکه بازیکن ترکیب بالایی در دست دارد مفید است چون باعث افزايش شانس قابل توجه میزان برد بازیکن خواهد شد.در باکس هایی که تقاضائی برای تعویض وجود ندارد بازی خاتمه یافته محسوب میشود.اگر تقاضائی برای تعویض کارتهای متصدی در هر یک از باکسها باشد بالاترین کارت متصدی تعویض میشود.چناچه پس از آن متصدی بتواند وارد بازی شود ،نتیجه برای تمام باکسهائی که در بازی مانده اند تعمیم میابد.
چناچه پس از تعویض هنوز متصدی نتواند وارد بازی شود بازی تمام شده به حساب می آید.به شرطهای اولیه بردی تعلق نمیگیرد و به همان صورت به بازیکنان بازگردانده خواهند شد اما اگر کارت تعویض شده متصدی از همان نوع کارت قبلی باشد و او هنوز قادر به ورود به بازی نیست تعویض تکرار میشود یعنی بالاترین کارت یک بار دیگر تعویض میگردد این تعویض مجدد مجانی بوده و می تواند تا سه بار تکرار شود .

توجه

جموعه دوم برنده باید حداقل شامل یک کارت که در مجموعه برنده اول استفاده نشده باشد.مجموعه
دوم معمولاً وقتی که کارت ششم خریداری میشود تشکیل میگردد.با تنها پنج کارت تنها مجموعه دوم ممکن آس – شاه میباشد و این تنها وقتی اتفاق ميافتد که مجموعه اولیه بازیکن یک جفت (پر) دو جفت (دو پر) سه یا کاره باشد.

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان